/66

Bài tập thực hành kế toán với phần mềm MISA SEM 7.9

Upload: DuongThiTham.dokovn|Ngày: 23/07/2013|Lượt xem: 1000|Tải về: 20

Chuyên mục:

Bài tập thực hành MISA-SME Phiên bản 7 9 MỤC LỤC BÀI TẬP 01: BÀI TẬP TỔNG HỢP 5 1 THÔNG TIN CHUNG 5 2 KHAI BÁO DANH MỤC 6 2 1 Danh mục vật tư, hàng hóa 6 2 2 Danh mục Khách hàng 7 2 3 Danh mục nhà cung cấp 8 2 4 Danh mục TSCĐ 8 3 KHAI BÁO SỐ DƯ BAN ĐẦU 9 4 SỐ LIỆU PHÁT SINH 11 4 1 Hóa đơ

[Ẩn quảng cáo]