/3

bai tap TN ancol hay co dap an

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 558|Tải về: 4

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP ANCOLCâu 1: Đun nóng 5,3 gam 2 ancol X, Y với H2SO4 đặc ở 170oC đến pư hoàn toàn thu được hh khí gồm 2 anken. Đốt cháy hết 2 anken rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dd Ca(OH)2 thu được 25 gam kết tủa. Công thức phân tử của X và Y là:A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C3H7OHC. C2H5OH

[Ẩn quảng cáo]