/3

bai tap tu luan dinh luat cu long

Upload: ThachDuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 485|Tải về: 0

BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT CU LÔNG 4.1. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong không khí, cách nhau một khoảng r1= 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1= 1,6.10-4N. a. Tìm độ lớn các điện tích đó b. Khoảng cách giữa chúng phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là F2= 2,5.10-4N? 4.2. Hai điện tích điểm đặt

[Ẩn quảng cáo]