/18

BAI TAP TU LUAN LOP 11 CHUONG IV, V(CO DAP AN)

Upload: MyMeo.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 405|Tải về: 1

BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG A. LÝ THUYẾT 1. Từ trường. Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện tồn tại từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện đặt trong nó. Vectơ cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ. Đơn vị cảm ứng từ

[Ẩn quảng cáo]