Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai tap ve ADN + ARN

Lượt xem:845|Tải về:13|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Các dạng bài tập về ADNDạng 1: Tính số lần tự nhân đôi của ADN và số phân tử ADN được tạo ra qua nhân đôi.1. Hướng dẫn – công thứcGiả sử 1 phân tử ADN tự nhân đôi: Số lần tự nhân đôi:123…x Số tế bào con:2 = 214 = 228 = 23... = 2x 2. Bài tập và hướng dẫn giải:Bài 1: Một gen nhân đôi một số lần đã tạo ra được 32 gen con. Xác định số lần tự nhân đôiBài 2: Một gen tự nhân đôi một số lần tạo ra tất cả 16 mạch đơn. Xác định số lần tự nhân đôi.Bài 3: Có 3 gen đều nhân đôi 4 lần bằng nhau. Xác định số gen con được tạo ra.Dạng 2: Tính số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho ADN tự nhân đôi.1. Hướng dẫn – công thứcGọi x là số lần tự nhân đôi của ADN thì:Tổng số nuclêôtit môi trường...