/11

bài tập về cacbon

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 888|Tải về: 25

CACBON VÀ HỢP CHẤTPhần tự luậnCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn 68g hỗn hợp khí H2 và CO cần dùng 89,6 liítkhí O2(đktc). Xác định phần trăm về thể tích và khối lượng của hỗn hợp khí trên.Câu 2. Khi đốt cháy hêt 3,6g C trong bình kín chứa 4,48 lít khí O2(đktc) sinh ra 1 hônc hợp gồm hai khí. Xác định thành p

[Ẩn quảng cáo]