Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Lượt xem:2171|Tải về:87|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

1. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua hiđro sunfua lưu huỳnh  lưu huỳnh đioxit axit sunfuric b) SO2  Na2SO3 Na2SO4NaOH NaHSO4 BaSO4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên.2.. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). b) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên.3. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có).4. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có).5. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có).  b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào? 6. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều...