/11

Bài tập về chuỗi biến hóa chương OXI -LƯU HUỲNH LỚP 10CB

Upload: NguyenHaiQuan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2654|Tải về: 99

1. Hoàn thành chuỗi các phản ứng sau ( ghi kèm điều kiện của phản ứng nếu có). a) Sắt II sunfua hiđro sunfua lưu huỳnh  lưu huỳnh đioxit axit sunfuric b) SO2  Na2SO3 Na2SO4NaOH NaHSO4 BaSO4. c) Cho biết tổng số phản ứng oxi hóa khử trong các phản ứng trên.2.. Hoàn thành chuỗi các phản ứng

[Ẩn quảng cáo]