/4

Bài tập về Đạo hàm lớp 11

Upload: MinhSonNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 2212|Tải về: 31

BÀI TẬP ĐẠO HÀM Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5 Giải: Tập xác định D = Với x là số gia của x0 = 5 sao cho 5+ x  thì y =- Ta có:= Khi đó: y’(5)= = === Bài 2 : Chứng minh hàm số  liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó. HD: Chú ý đị

[Ẩn quảng cáo]