Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài tập về dung dịch kiềm + CO2 ,SO2 , H3PO4

Lượt xem:1465|Tải về:30|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Bài tập về CO2 hoặc SO2 với dung dịch kiềm1. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X . Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X 2. Sục 22,4lít CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch NaOH 0,2M . Tính số mol của mỗi chất trong dung dịch thu được 3.Hòa tan 11,2 lít CO2 vào 800 ml dung dịch NaOH 1M . Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch thu được 4.Hòa tan 3,36 lít CO2 vào 0,18 moldung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch thu được 5. Đốt cháy 1,6 gam S rồi cho sản phẩm cháy sục vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M . Tính khối lượng kết tủa thu được 6. Sục V lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M sau phản ứng thu được 19,7 gam kết...