/2

Bài tập về dung dịch kiềm + CO2 ,SO2 , H3PO4

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1888|Tải về: 32

Bài tập về CO2 hoặc SO2 với dung dịch kiềm1. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch chứa 16 gam NaOH thu được dung dịch X . Tính khối lượng muối tan trong dung dịch X 2. Sục 22,4lít CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch NaOH 0,2M . Tính số mol của mỗi chất trong dung dịch thu được 3.Hòa t

[Ẩn quảng cáo]