/13

Bài tập về Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Upload: DuongLeVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1063|Tải về: 45

BÀI TẬPKIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ - NHÔMCho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M làA. Na. B. K. C. Rb. D. Li.Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy raA. sự khử ion Cl-. B.

[Ẩn quảng cáo]