/5

Bài tập về Quần thể sinh vật

Upload: BangLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 671|Tải về: 1

III. Bài tập về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật.1. Bài tập và cách giải ( Trong bộ Đề thi tuyển sinh và Hướng dẫn giải tuyển sinh môn Sinh học - 1995).1 - 1. Bài tập 1 ( Đề số 100, câu 4):Để phục hồi quần thể Sóc ở một vườn Quốc gia, người ta thả vào vườn 50 con ( 25 con đực và 25 con cái). Cho

[Ẩn quảng cáo]