/7

Bài tập về :Tích vô hướng

Upload: HaLy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 420|Tải về: 1

BÀI TẬP TÍCH VÔ HƯỚNG I.Lý thuyết : 1.Định nghĩa : Tích vô hướng của 2 vecto  là một số thực ký hiệu  được cho bởi công thức :  2.Tính chất :  3.Biểu thức tọa độ của tích vô hướng : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 2 vectơ  Một số công thức cần nhớ :  Bài 1: Tính tích vô hướng của 2 vecto. Phươ

[Ẩn quảng cáo]