Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ

Lượt xem:1424|Tải về:7|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CTPT (HÓA HỮU CƠ)Đốt cháy hoàn toàn 2,1 gam hợp chất hữu cơ A thu dược sản phẩm gồm 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước . Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1,75 .Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam hợp chất hữu cơ A thu dược sản phẩm gồm 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước . Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1,75 .Đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 9 lít khí oxi , thu dược sản phẩm gồm 6 lít CO2 và 6 lít hơi nước . Xác định CTPT và CTCT thu gọn của A , biết thể tích các khí đều được đo ở cùng nhiệt độ và áp suất .Cho khí A phản ứng với khí H2 có bột...