Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ

BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CTPT (HÓA HỮU CƠ)Đốt cháy hoàn toàn 2,1 gam hợp chất hữu cơ A thu dược sản phẩm gồm 6,6 gam CO2 và 2,7 gam nước . Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1,75 .Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam hợp chất hữu cơ A thu dược sản phẩm gồm 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước . Xác định CTPT của A , biết tỉ khối hơi của A so với khí metan là 1,75 .Đốt cháy hoàn toàn 2 lít khí hợp chất hữu cơ A cần vừa đủ 9 lít khí oxi , thu dược sản phẩm gồm 6 lít CO2 và 6 lít hơi nước . Xác định CTPT và CTCT thu gọn của A , biết thể tích các khí đều được đo ở cùng nhiệt độ và áp suất .Cho khí A phản ứng với khí H2 có bột...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:1148|Tải về:7|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: