/15

Bài tập xác định CTPT hợp chất hữu cơ

Upload: NgocAnh.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 644|Tải về: 3

Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thức phân tử của hợp chất có thể là A. C4H10O.                  B. C3H6O2.                              C. C2H2O3.                  D. C5H6O2. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được sản phẩm cháy ch

[Ẩn quảng cáo]