Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

bài tập xác suất biến cố . hội giảng

Ngày soạn:22/10/2012 Ngày dạy: 25/10/2012 Tiết 33: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ I. MỤCTIÊU: 1. Kiến thức: Khái niệm xác suất của biến cố . Hiểu và sử dụng được định nghĩa cổ điển của xác suất . Biết cách tính xác suất của biến cố trong các bài toán cụ thể , hiểu ý nghĩa của nó . 2. Kĩ năng: Giúp học sinh Biết tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điễn của xác suất. 3. Tư duy - Thái độ : Cẩn thận, chính xác. Phát triển tư duy logic. II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Chuẩn bị 1 con súc sắc, 1 bộ tú GV soạn giáo án HS chuẩn bị bài trước ở nhà. III. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Phương pháp gợi mở vấn đáp . IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. Ổn định lớp : 2:tra bài cũ: (5 phút): Công thức tính xác suất biến cố? Các bước tính xác suất? Bước 1 : Mô tả không gian mẫu. Xác định số các kết quả có thể xảy ra của phép thử n(Ω)= ? Bước 2: Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A,B…. Bước 3 : Xác định các tập con A,B .. của không gian mẫu Tính n(A); n (B)……… Bước 4 : Tính  3. Dạy bài mới : TG Hoạt động Gv& Hs Nội dung  10 Câu hỏi 1: Một em cho thầy biết thế nào là không gian mẫu? Câu hỏi 2: Khi gieo Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần dạng L1:L2 Thì L1 có mấy cách chọn? Học sinh trả lời 6 cách L2 có mấy cách chọn? Học sinh trả lời 6 cách theo qui tắc nhân ta có bao nhiêu cách chọn học sinh trả lời 6.6=36 cách Câu hỏi 3 Xác định các tập con A .. của không gian mẫu Câu hỏi 4 Xác định các tập con B của không gian mẫu Câu hỏi 5 Xác định các phần tử biến cố A,B Câu hỏi 6: Xác suất của biến cố A,B Bài 1: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần . a) : Mô tả không gian mẫu b) Xác định các biến cố sau A : “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10 ” . B: ‘’Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần Giải : a) Ta đã biết , gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện . . b) biến cố A : “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10 n(A)= 6 biến cố B : “’Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần” n(B) = 11 Xác các biến cố là:  15 Câu hỏi 1 Bước 1 : Lấy 4 con tú lơ khơ trong 52 con thì số phần tử của không gian mẫu tính ntn? Dẫn dắt Bước 2: Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A,B,C.. +) Kí hiệu A, B ,C là các biến cố cần tính xác suất của câu a,b,c Bước 3 : Xác định các tập con A,B .. của không gian mẫu Tính n(A); n (B)……… Câu hỏi 2 : số phần tử của A Bước 4 : Tính  b)Câu hỏi 3 Thế nào là biến cố đối của A? Gv & Hs: xây dựng cách tính c) Gọi C là biến cố ‘’trong 4 con bài rút ra  Được 2 con át và 2 con K’’ Gv và hs : xây dựng cách tính Bài 5 Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con rút ngẫu nhiên cùng một lúc 4 con. Tính xác suất sao cho : 4 con đều là con át Được ít nhất 1 con át Được 2 con át và 2 con K +) Không gian mẫu là tổ hợp chập 4 của 52(con) Vậy :  +) Kí hiệu A, B ,C là các biến cố cần tính xác suất của câu a,b,c Ta có Gọi A là biến cố :’’Trong bốn con bài rút ra 4 con đều là con át  Gọi B là biến cố :’’Trong bốn con bài rút ra có ít nhất một con át’’ thì  là biến cố ’’Trong bốn con bài rút ra không có con át nào’’  Gọi C là

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:76|Tải về:2|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: