Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bài tập xác suất biến cố . hội giảng

Lượt xem:163|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn:22/10/2012 Ngày dạy: 25/10/2012 Tiết 33: XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ I. MỤCTIÊU: 1. Kiến thức: Khái niệm xác suất của biến cố . Hiểu và sử dụng được định nghĩa cổ điển của xác suất . Biết cách tính xác suất của biến cố trong các bài toán cụ thể , hiểu ý nghĩa của nó . 2. Kĩ năng: Giúp học sinh Biết tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điễn của xác suất. 3. Tư duy - Thái độ : Cẩn thận, chính xác. Phát triển tư duy logic. II. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Chuẩn bị 1 con súc sắc, 1 bộ tú GV soạn giáo án HS chuẩn bị bài trước ở nhà. III. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Phương pháp gợi mở vấn đáp . IV.TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1. Ổn định lớp : 2:tra bài cũ: (5 phút): Công thức tính xác suất biến cố? Các bước tính xác suất? Bước 1 : Mô tả không gian mẫu. Xác định số các kết quả có thể xảy ra của phép thử n(Ω)= ? Bước 2: Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A,B…. Bước 3 : Xác định các tập con A,B .. của không gian mẫu Tính n(A); n (B)……… Bước 4 : Tính  3. Dạy bài mới : TG Hoạt động Gv& Hs Nội dung  10 Câu hỏi 1: Một em cho thầy biết thế nào là không gian mẫu? Câu hỏi 2: Khi gieo Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần dạng L1:L2 Thì L1 có mấy cách chọn? Học sinh trả lời 6 cách L2 có mấy cách chọn? Học sinh trả lời 6 cách theo qui tắc nhân ta có bao nhiêu cách chọn học sinh trả lời 6.6=36 cách Câu hỏi 3 Xác định các tập con A .. của không gian mẫu Câu hỏi 4 Xác định các tập con B của không gian mẫu Câu hỏi 5 Xác định các phần tử biến cố A,B Câu hỏi 6: Xác suất của biến cố A,B Bài 1: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần . a) : Mô tả không gian mẫu b) Xác định các biến cố sau A : “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10 ” . B: ‘’Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần Giải : a) Ta đã biết , gồm 36 kết quả đồng khả năng xuất hiện . . b) biến cố A : “Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10 n(A)= 6 biến cố B : “’Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất 1 lần” n(B) = 11 Xác các biến cố là:  15 Câu hỏi 1 Bước 1 : Lấy 4 con tú lơ khơ trong 52 con thì số phần tử của không gian mẫu tính ntn? Dẫn dắt Bước 2: Đặt tên cho các biến cố bằng các chữ cái A,B,C.. +) Kí hiệu A, B ,C là các biến cố cần tính xác suất của câu a,b,c Bước 3 : Xác định các tập con A,B .. của không gian mẫu Tính n(A); n (B)……… Câu hỏi 2 : số phần tử của A Bước 4 : Tính  b)Câu hỏi 3 Thế nào là biến cố đối của A? Gv & Hs: xây dựng cách tính c) Gọi C là biến cố ‘’trong 4 con bài rút ra  Được 2 con át và 2 con K’’ Gv và hs : xây dựng cách tính Bài 5 Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con rút ngẫu nhiên cùng một lúc 4 con. Tính xác suất sao cho : 4 con đều là con át Được ít nhất 1 con át Được 2 con át và 2 con K +) Không gian mẫu là tổ hợp chập 4 của 52(con) Vậy :  +) Kí hiệu A, B ,C là các biến cố cần tính xác suất của câu a,b,c Ta có Gọi A là biến cố :’’Trong bốn con bài rút ra 4 con đều là con át  Gọi B là biến cố :’’Trong bốn con bài rút ra có ít nhất một con át’’ thì  là biến cố ’’Trong bốn con bài rút ra không có con át nào’’  Gọi C là