/16

bài thi tìm hiểu công đoàn

Upload: VicLe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 285|Tải về: 0

BÀI DỰ THI“Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - một chặng đường lịch sử”PH Ầ N A“Trả lời các câu hỏi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ”Câu 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 02 năm

[Ẩn quảng cáo]