Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

bài thi tìm hiểu công đoàn

Lượt xem:147|Tải về:0|Số trang:16 | Ngày upload:10/11/2012

BÀI DỰ THI“Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, 80 năm - một chặng đường lịch sử”PH Ầ N A“Trả lời các câu hỏi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ”Câu 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập? Đại hội V Công đoàn Việt Nam (tháng 02 năm 1983) đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ làm ngày truyền thống của Công đoàn Việt Nam. Quá trình hình thành và ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn liền với tên tuổi và cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ( Chủ tịch Hồ Chí Minh)- lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Bác đã nghiên...