Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BÀI THI VIẾT CHỮ ĐẸP-LỚP 3

Lượt xem:520|Tải về:2|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Bài thi chữ viết đẹp lớp 3Họ tên học sinh:.....Lớp:.....thi 1Điểm Nhận xét của cô giáo.....  Bài viết ( Nhớ lại buổi đầu đi học ...Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học....