/23

Bài thi “Xây dựng nông thôn mới”

Upload: OngGiaNoel.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1881|Tải về: 21

HUYỆN UỶ YÊN ĐỊNH  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ “XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”  Yên Định, ngày 14 tháng 11 năm 2011      GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI (Phần thi viết) Câu hỏi 1: Từ năm 2000 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã

[Ẩn quảng cáo]