/8

BAI THO TINH YEU VE HOA HOC

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 620|Tải về: 1

Bài ca nguyên tử khốiHidro là 1 12 cột Các bon Nitơ 14 tròn Oxi trăng 16 Natri hay láu táu Nhảy tót lên 23 Khiến Magie gần nhà Ngậm ngùi nhận 24 27 Nhôm la lớn Lưu huỳnh giành 32 Khác người thật là tài Clo ba nhăm rưỡi (35,5) Kali thích 39 Canxi tiếp 40 Năm nhăm Mangan cười Sắt đây rồi 56 64 đồng nổ

[Ẩn quảng cáo]