Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BAI THO TINH YEU VE HOA HOC

Lượt xem:335|Tải về:0|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

Bài ca nguyên tử khốiHidro là 1 12 cột Các bon Nitơ 14 tròn Oxi trăng 16 Natri hay láu táu Nhảy tót lên 23 Khiến Magie gần nhà Ngậm ngùi nhận 24 27 Nhôm la lớn Lưu huỳnh giành 32 Khác người thật là tài Clo ba nhăm rưỡi (35,5) Kali thích 39 Canxi tiếp 40 Năm nhăm Mangan cười Sắt đây rồi 56 64 đồng nổi cáu Bởi kém kẽm (Zn) 65 80 Brom nằm Xa Bạc (Ag) 108 Bari buồn chán ngán (137) Một ba bẩy ích chi kém người ta còn gì! Thủy ngân (Hg) hai linh mốt (201) Còn tôi,đi sau rốt…. -------------------------------------Bài thơ Hóa trị thứ nhấtKali (K), iốt (I), hidrô (H) Natri (Na) với bạc (Ag), clo (Cl) một loài Là hoá trị (I) hỡi ai Nhớ ghi cho kỹ khỏi hoài phân vân Magiê (Mg), kẽm (Zn) với thuỷ ngân (Hg) Ôxi (O), đồng(Cu), thiếc (Sn) thêm phần bari (Ba) Cuối cùng...