/12

Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên (2011-2012)

Upload: NguyenHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 12000|Tải về: 165

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNGV: Nguyễn Lương CảnhTổ : Tự nhiênTrường THCS Quảng Sơn Các nôi dung được bồi dưỡngA. Cách đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viênI.QUY ĐỊNH CHUNG1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng -Quy định Chuẩn nghề nghiệp

[Ẩn quảng cáo]