/11

Bài thu hoặch bồi dưỡng thường xuyên (2011-2012

Upload: LeThanhHop.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 3648|Tải về: 40

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG SƠN BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GV: Nguyễn Lương Cảnh Tổ : Tự nhiên Trường THCS Quảng Sơn Các nôi dung được bồi dưỡng A. Cách đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên I.QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điề

[Ẩn quảng cáo]