Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai thu hoach chinh tri

Lượt xem:261|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈNăm 2008Họ tên: Năm sinh: 01.9.1978.Đơn vị công tác: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – KRÔNG NÔ - ĐẮK NÔNG.CÂU HỎI Hãy nêu những quan điểm về lý luận dạy học của Hồ Chí Minh? Thông qua những quan điểm lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí vận dụng quan điểm đó vào thực tiễn hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường như thế nào?BÀI LÀMLà danh  nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới, vị anh hùng giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời hy sinh, phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người luôn tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp...