/5

bai thu hoach chinh tri

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 528|Tải về: 1

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈNăm 2008Họ tên: Năm sinh: 01.9.1978.Đơn vị công tác: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – KRÔNG NÔ - ĐẮK NÔNG.CÂU HỎI Hãy nêu những quan điểm về lý luận dạy học của Hồ Chí Minh? Thông qua những quan điểm lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí vận dụng quan điểm đó vào thực tiễn hoạ

[Ẩn quảng cáo]