Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2010

Lượt xem:351|Tải về:2|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

SỞ GD& ĐT ĐỒNG THÁPTRƯỜNG THPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHọ và Tên giáo viên: BÀI VIẾT THU HOẠCH ĐỢT HỌC TẬP BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ 2010Câu hỏi thu hoạch: Anh chị hãy cho biết suy nghĩ của mình sau khi tiếp thu những nội dung qui định về “ chuẩn nghề nghiệp của giáo viên” Qua đó bản thân anh chị có ý kiến đề xuất gì để thực hiện tốt qui định của nhà nước về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên?Bài thu hoạch : Qua học tập nghiên cứu những qui định về “ Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên” tôi rút ra dược những vấn đề cơ bản như sau: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu chí và được đánh giá trên thang điểm 100.Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sẽ có 2 mức xếp loại, gồm mức...