Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

bai thu hoach chinh tri he 2010 ve hoc tap Tu tuong Ho Chi Minh ve xay dung Dang trong sach, vung manh la dao duc la van minh

Lượt xem:512|Tải về:8|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ NHÀ TRƯỜNG ....., ngày tháng năm 2010B ẢN THU HOẠCHChuyên đề: Anh (chi) hãy trình bày nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.Liên hệ với việc học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ? năm 2010Họ và tên: Chức vụ: Bí thư Chi bộSinh hoạt Đảng tại chi bộ: Nhà trườngĐảng bộ: Cơ quan: Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.Qua học tập, nghiên cứu chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức và tiến hành...