/5

bai thu hoach chinh tri he 2010 ve hoc tap Tu tuong Ho Chi Minh ve xay dung Dang trong sach, vung manh la dao duc la van minh

Upload: BuiMinhPhuc.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1028|Tải về: 10

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ NHÀ TRƯỜNG ....., ngày tháng năm 2010B ẢN THU HOẠCHChuyên đề: Anh (chi) hãy trình bày nội dung “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.Liên hệ với việc học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gươn

[Ẩn quảng cáo]