/6

Bai thu hoạch học tập tấm gương đạo đức HCM

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 214|Tải về: 0

ĐẢNG BỘ XÃ MINH QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ THCS Minh Quang Minh Quang, ngày 01 tháng 10 năm 2010.BÀI THU HOẠCHThực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh----------------------------Họ và tên: Lương Thị Bích Ngà. Sinh ngày: 23/10/1980. Ngày vào Đảng: 03//03/2009.Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Trường THCS Minh Quang – Chiêm Hóa – Tuyên Quang.Đảng bộ xã Minh Quang – Chiêm Hóa – Tuyên Quang.Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những nhận thức của bản thân, tự liên hệ những việc đã làm được và chưa làm được theo nội dung đăng kí cam kết và đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới như sau: 1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của...