/4

Bài thu hoạch học tập tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Upload: ThanhTungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 680|Tải về: 4

ĐẢNG UỶ XÃ TRIỆU SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH TRIỆU SƠN ( Triệu Sơn, ngày 02 tháng 09 năm 2008BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC.Thực hiện đợt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống

[Ẩn quảng cáo]