Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài thu hoạch học tập tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:343|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG UỶ XÃ TRIỆU SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG TH TRIỆU SƠN ( Triệu Sơn, ngày 02 tháng 09 năm 2008BẢN THU HOẠCH, TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC.Thực hiện đợt học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”. Họ và tên: TRẦN CÔNG BỈNH Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Giáo viên - Trường Tiểu học Triệu Sơn.Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Trường Tiểu học Triệu Sơn.. Đảng bộ xã Triệu Sơn. Sau khi học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi xin...