Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bài thu hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Lượt xem:184|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

I/ Vấn đề nghiên cứu:Tìm hiểu việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại trường Trung học cơ sở Vũ Phạm Khải từ năm học 2006- 2007 đến năm học 2010- 2011.II/ Địa điểm nghiên cứu:Tìm hiểu việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại trường THCS Vũ Phạm Khải-Huyện Yên Mô- tỉnh Ninh BìnhIII/ Thời gian nghiên cứu:Từ ngày 10 tháng 02 năm 2011 đến ngày 15 tháng 02 năm 2011.IV/ Phân tích đánh giá việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh” tại trường THCS Vũ Phạm Khải Qua tìm hiểu thực tế việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xin có một số nhận xét như...