/11

Bài thu hoạch lớp Cảm tình Đảng 2011

Upload: PhanTanLuc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 10964|Tải về: 478

TÀI LIỆU HỌC CHÍNH TRỊ LỚP BD ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA IV NĂM 2011-HUYỆN CHỢ MỚI1. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đềa. Kết quả đạt đượcLà một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta sao cho thật sự trong sạch, vững mạnh. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một Đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi vớilàm, nói nhiều làm ít.- Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức trong tập thể, phải tôn trọng...