Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai thu hoach lop Dang vien moi

Lượt xem:5040|Tải về:89|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

* Câu hỏi: Đồng chí hay nêu và phân tích những nội dung cơ bản để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Liên hệ bản thân.Bài làm:Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là “gốc rễ” của Đảng, giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, là nơi thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; nơi thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống các mặt của nhân dân lao động có được nâng lên hay không, hệ thống chính trị cơ sở có thực sự trong sạch vững mạnh hay không đều tùy thuộc vào chất lượng TCCSĐ. Bác Hồ chỉ rõ: "Đảng mạnh là do chi bộ tốt,...