/6

BÀI THU HOẠCH QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IX

Upload: TranVanCuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 6499|Tải về: 68

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lộc Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn BÀI THU HOẠCH Hội nghị nghiên cứu quán triệt nghi quyết Trung ương IX Khoá X Câu hỏi: Đồng chí rút ra nhận thức gì khi nghiên cứu Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị TW9, khoá X ? Bài

[Ẩn quảng cáo]