/3

Bài thực hành số 5. Tính chất của oxi lưu huỳnh

Upload: KieuNguyen.dokovn0|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 3153|Tải về: 11

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 TÍNH CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH I. Mục tiêu 1. Kiến thức Biết được + Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện của các thí nghiệm: + Tính oxi hoá của oxi, lưu huỳnh: Tác dụng của oxi, lưu huỳnh với sắt. + Tính khử của lưu huỳnh: Tác dụng với oxi. + Sự biến đổi trạng t

[Ẩn quảng cáo]