/15

bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng

Upload: QuyTocNhaNam.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 591|Tải về: 8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạngMở đầu: Lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu đề tài Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại lời di huấn dặn dò về Đảng, và vấn đề đạo đức cách mạng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức

[Ẩn quảng cáo]