/10

bài toán dân số

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 615|Tải về: 1

NS: 25 /10/2010 TUẦN 13ND: 01/11/2010 TIẾT 49 Văn bản:BÀI TOÁN DÂN SỐ = (= ( = (= ( = ( = (= (=I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Biết cách đọc – hiểu một văn bản nhật dụng; - Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người. - Thấy được sự kết hợp của phương t

[Ẩn quảng cáo]