Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

bài toán dân số

Lượt xem:335|Tải về:0|Số trang:10 | Ngày upload:10/11/2012

NS: 25 /10/2010 TUẦN 13ND: 01/11/2010 TIẾT 49 Văn bản:BÀI TOÁN DÂN SỐ = (= ( = (= ( = ( = (= (=I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT: - Biết cách đọc – hiểu một văn bản nhật dụng; - Hiểu được việc hạn chế sự bùng nổ và gia tăng dân số là đòi hỏi tất yếu của sự phát triển loài người. - Thấy được sự kết hợp của phương thức tự sự với lập luận tạo nên sức thuyết phục của bài viết. - Thấy được cách trình bày một vấn đề của đời sống có tính toàn cầu trong văn bản.II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG: 1/ Kiến thức: - Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của loài người.- Sự chặt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luận bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng mà hấp dẫn. 2/ Kĩ...