/4

BAI TOAN NHOM

Upload: DungQuach.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 916|Tải về: 0

Câu 1 : Hỗn hợp X gồm Na, Ba và Al . –Nếu cho m gam hỗn hợp X vào nước dư chỉ thu được dung dịch X và 12,32 lít H2 (đktc). –Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và H2. Cô cạn dung dịch Y thu được 66,1 gam muối khan. Tìm m ? Câu 2: Cho m gam Na vào 250 ml dung dị

[Ẩn quảng cáo]