/3

bài van thuyet minh ve an toan giao thong

Upload: ThuyNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 2353|Tải về: 1

BÀI VIẾT SỐ 06Văn Thuyết Minh--------oOo--------Đề: Viết bài văn thuyết minh về cảnh và cuộc sống làng quê của Việt Nam xưa.BÀI LÀMCuộc sống của người dân quê ngày nay chịu ảnh hưởng của hai hậu quả: Chiến tranh và chế độ Cộng Sản, sự tàn phá của chiến tranh không chỉ ở mặt vật chất, mà nó đã tàn ph

[Ẩn quảng cáo]