/90

BÀI VIẾT CẢM NHẬN DI CHÚC CỦA BÁC

Upload: JackLee.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 181|Tải về: 0

BÀI VIẾT CẢM NHẬN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ Sau khi Bác mất, bản di chúc của Bác được công bố gây xúc động lớn, niềm cảm phục sâu sắc, không chỉ với toàn thể nhân dân Việt Nam mà với tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên khắp các châu lục. 40 năm đã qua kể từ ngày Bác đi xa là 40 năm toàn Đảng toàn dân ta thực hiện theo di chúc của Bác; bản Di chúc bất hủ chỉ đường dẫn lối cho cách mạng Việt Nam. Di chúc của Người là một văn kiện lịch sử vô giá kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp trong di chúc chứa đựng những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra phương hướng phát triển cho cách mạng cả trong hiện tại và tương lai. Ai đã và đang là con cháu của đất nước Việt Nam anh hùng có lẽ sẽ ghi lòng tạc dạ hình ảnh Bác Hồ kính yêu - vị cha già vĩ đại của dân tộc đã hiến thân cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hình ảnh ấy đi vào tiềm thức cõi nhớ và vô cùng thiêng liêng của biết bao con người Việt Nam. Nội dung di chúc căn dặn nhiều vấn đề nhưng trước hết Bác nói về Đảng. Nói về công tác xây dựng Đảng, Bác nhấn mạnh đầu tiên đến đoàn kết trong Đảng và phải giữ gìn sự đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Ta hiểu rằng sự đoàn kết là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại của Đảng, là sự sống còn của sự nghiệp cách mạng. Nếu con ngươi của mắt bị mù thì sẽ không biết lối nào mà đi. Thực tiễn đã chứng minh lời dạy của Bác. Bác nhấn mạnh tự phê bình và phê bình. Người lại viết thêm vào: “ phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Thật là thấm thía lời Bác dạy. Trong đấu tranh với kẻ thù, người cộng sản lúc sống thì “miếng cơm sẻ nữa, chăn sui đắp cùng” lúc “chết còn cởi áo cho nhau”. Động lực của tình thương đã giúp nhau vượt qua tất cả. Vì vậy tự phê bình và phê bình phải có tình thương yêu đồng chí. Bác còn nhấn mạnh đến giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên, “Thấm nhuần đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch…” Đặt vào thời điểm cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ đang lên đến đỉnh cao, Bác đã làm tròn nhiệm vụ của một người tối cao, hàng loạt các phong trào tiến công nổ ra liên tục gay cấn hơn, ác liệt hơn biết bao khó khăn gian khổ, hi sinh chẳng ai biết được cuộc chiến đấu không biết ai còn ai mất vậy mà Bác đã khẳng định chân lý cao cả “cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn.”, Bác đã hoạch định ra bao nhiêu việc cho ngày toàn thắng nào là “sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.” Chúng ta vui mừng báo công với Bác. Từ khi Bác đi xa đến nay, Đảng ta đã phát huy tinh thần đoàn kết chặt chẽ, toàn Đảng đi trước làng nước theo sau, đã giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và ngày nay đang trên con đường hội nhập để nước ta vươn lên sánh vai với bạn bè thế giới Sau khi nói về Đảng, Bác nói đến đoàn viên và thanh niên. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ. Ta hiểu rằng thanh niên là lực lượng quan trọng, kế thừa. Vì sự nghiệp cách mạng là nhiệm vụ của nhiều thế hệ, lâu dài. Bác lại dặn: “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.” Chúng ta càng nhìn thấy tầm nhìn xa trông rộng của Bác mà dặn dò con cháu Trải qua thực tiển cách mạng Người nhận xét: Đoàn viên Thanh Niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn có chí tiến thủ, thế hệ trẻ mới là người xây dựng CNXH thành công. Người thường nói: Thanh Niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các Thanh Niên Để Đoàn viên, Thanh niên hoàn thành vai trò lịch sử của mình Người yêu cầu Đảng cần phải chăm lo giáo dục đọa đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “ Hồng” vừa “ Chuyên