/28

Bài viết dự thi tìm hiểu Công Đoàn Việt Nam 80 năm.

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 342|Tải về: 5

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Do ai sáng lập?  Cách đây 78 năm, ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội đã diễn ra một sự kiện trọng đại của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam: Đại hội thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng. Lần đầu tiên ở Việt Nam đã liên kết các Công hội Đỏ địa phương thành một tổ chức công hội thống nhất – Tổng Công hội Đỏ, tiền thân của Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam ngày nay. 78 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện,...