/2

Bài viết số 2

Upload: TuCas.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 351|Tải về: 0

Tuần 9 - Tiết 35+36Bài viết tập làm văn số 2( Văn tự sự )Ma trận Mức độNội dung KT Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng Tổng TNKQTNTLTNKQTNTLTNKQTNTL Văn Tự sự1 (10)1 (10) Tổng1 (10)1 (10) Đề bài - Đáp án: Đề bài Điểm  Đáp án I. Đề bài : Hãy kể về một kỷ niệm với người b

[Ẩn quảng cáo]