Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

BÀI VIẾT TÂM GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TÔT

Lượt xem:1795|Tải về:24|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

   Sinh thời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy “ Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý ”. Nghề giáo thực sự là một nghề cao quý. Nhưng người làm nghề thầy giáo có thực sự cao quý hay không còn tuỳ thuộc vào phẩm chất đạo đức của người làm thầy. Không phải bất cứ người giáo viên nào cũng là người thầy cao quý, đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước ta đang trong thời kì kinh tế thị trường nhưng thu nhập của người thầy còn hạn hẹp. Dù vậy giáo dục nước nhà vẫn có nhiều khởi sắc, người làm thầy vẫn được coi trọng, đó là nhờ những tấm gương tận tuỵ, say sưa với nghề và hết lòng với công tác trồng người của không ít các thầy giáo, cô giáo. Nếu ai đã từng học tập hay đã từng một lần đặt chân đến...