Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bai Viet Thu Hoach Chinh tri.

Lượt xem:385|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

Bài thu hoạch học tập chính trịHọ và tên: Đỗ Hũu ChỉnhTổ :Tiếng AnhTrường: THPT Thị Xã Nghĩa Lộ _Yên BáiCâu1: Hãy trình bày nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 theo tinh thần kết luận của BGD số 242. Liên hệ bản thân đc cần làm gì để thực hiện tốt nhiêm vụ, giải pháp trên? Trả lời: Thứ nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức học sinh, sinh viên, mở rộng quy mô giáo dục hợp lý. Cần coi trọng cả ba mặt giáo dục: dạy làm người, dạy chữ, dạy nghề: đặc biệt chú ý phẩm chất đạo đức, lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, giáo dục về văn hoá dân tộc, giáo dục về đảng trong hoạt động giáo dục.Quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục nhân cách, kỹ năng và phát triển việc, nghiệp...