/2

BÀI VIẾT THU HOẠCH - HCỌ TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Upload: SauOc.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 679|Tải về: 2

Phòng GDĐT Ninh Sơn.Trường THCS Trần Quốc Toản BÀI THU HOẠCH SAU KHI HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ : “ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP & LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC & TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH” . - Họ & tên : - Sinh ngày : - Chức vụ : - Đơn vị công tác : Trường THCS Trần Quốc Toản . I/ Về nhận thức : Qua học tập, nghiên cứu & học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM về xây dựng Đảng thật sự trong sạch , vững mạnh là đạo đức , là văn minh . Tôi xin trình bày những nhận thức của cá nhân qua đợt học tập , nêu rõ diễn biến về mặt nhận thức ,rèn luyện tu dưỡng đạo đức ,lối sống của bản thân trong thời gian qua & sau này: - Việc học tập & làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm...