/2

bai14.thuchanh.phat hien ho hap o thuc vat.doc

Upload: LinhHonCuaGio.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 855|Tải về: 3

A - CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬTBài 14. THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT-------- o0o --------Mục tiêu:Sau khi học xong bài này học sinh cần phải:Tiến hành được thí nghiệm phát hiện hô hấp của thực vật qua sự thải CO2.Tiến hành được thí nghiệm phát hiện hô hâp của thực vật qua s