Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện của ... Hồ Chí Minh

Lượt xem:397|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

ĐẢNG BỘ …………….. CHI BỘ ……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM __________________________   …….., ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÍ Phấn đấu rèn luyện của đảng viên, công chức “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Họ và tên: ……………… Sinh hoạt tại Chi bộ: ………………………… Đảng bộ: ………………. Cơ quan: ………………………… Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về về nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao. Bản thân đăng kí làm theo tấm gương của Bác với những nội dung sau: I. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ: - Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Tuyệt đối trung thành với lí tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, có tư tưởng chính trị vững vàng, làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Tuyên truyền và vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có ý thức tuyên truyền về Đảng cho quần chúng. II. VỀ PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG: Có ý thức tự rèn luyện đạo đức lối sống của người Đảng viên, công chức theo lời dạy của Bác: “ Trung với nước, hiếu với dân”: - Đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, lành mạnh. - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực, không vi phạm các điều Đảng viên không được làm. Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống các biểu hiện tiêu cực như: chây lười trong công tác, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà với các tổ chức cá nhân trong khi giải quyết công việc. - Giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, luôn có ý thức rèn luyện phẩm chất người cán bộ Đảng viên . Quan hệ lành mạnh và trong sáng, đúng mực với mọi người. - Thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan ; bảo vệ tài sản của cơ quan đơn vị ; có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao. - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc sự phân công công việc của Ban giám hiệu - Thực hiện thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú ; xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia các phong trào ở khu dân cư. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. III. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, HỌC VẤN, CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ : Đăng kí phấn đấu năm 2009 và những năm tiếp theo học tập và nâng cao trình độ : Về lí luận chính trị : Trung cấp lí luận chính trị Về trình độ chuyên môn : Cao học IV. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO : Đổi mới phương thức hoạt động của ............., có biện pháp cụ thể và khoa học để nâng cao hiệu quả của ...............hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. V. ĐĂNG KÍ PHẤN ĐẤU ĐẠT CÁC DANH HIỆU : - Đảng viên tốt - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Trên đâu là bản đăng kí làm theo tấm gương của Bác Hồ. đề nghị chi bộ, cơ quan theo dõi, giúp đỡ, bản tâm xin hứa quyết tâm thực hiện tốt nội dung đăng kí này. Người viết Bản đăng kí : .........................