/4

Bản đang ky hoc tap lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

Upload: ManhNgoVan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 722|Tải về: 1

ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠ M’RÔNGCHI BỘ THCS ĐẠ M’RÔNGĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN ĐĂNG KÝLàm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân- Họ và tên: Phan Văn Diễn. - Chức vụ: Bí thư – Hiệu trưởng nhà trường. - Đơn vị công tác : Trường THCS Đạ M’rông.Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ” Tôi xin đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trong thời gian tới như sau:1/ Về kết quả nhận thứca/ Sự cần thiết phải học...