/2

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

Upload: NguyenThanhDong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 338|Tải về: 0

ĐẢNG ỦY XÃ THẠCH TRỊ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi bộ Trường THCS Văn Trị Thạch Trị, ngày24 tháng 09 năm 2012 BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO ( Tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị ). Họ và tên: Trần Đăng Thiện Sinh hoạt chi bộ: Trường THCS Văn Trị Đơn vị công tác: Trường THCS Văn Trị Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời từ sự chuyển biến nhận thức của cá nhân, tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013, với các việc cụ thể sau: I. Phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. 1. Tính cẩu thả, chưa thật sự cần, kiệm trong cuộc sống. - Trong công việc còn có tính cẩu thả ,chưa cẩn thận như trong trình bày chữ viết, tác phong làm việc… - Sự cần, kiệm trong cuộc sống đôi khi còn hạn chế như trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong khi hiện nay nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn. 2. Giáo dục, xậy dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng xuống cấp về đạo đức-nhân cách đói với học sinh và đối với bản thân. - Vấn đề đạo đức học sinh và giới trẻ hiện nay đang trên đà xuống cấp, chạy theo thói đua đòi, lảng quên lịch sử, truyền thống dân tộc. - Đối bản thân đôi lúc còn hạn chế ở nếp sống văn hóa, tác phong công việc đôi chổ còn chưa cao. - Đối với địa phương (nơi cư trú) luôn chuẩn mực và đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội. II. Các giải pháp thực hiện việc làm theo của cá nhân. 1 - Về phẩm chất chính trị: -Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục sửa chữa những sai lầm khuyết điểm mà mình mắc phải, luôn luôn gương mẫu và rèn luyện phẩm chất của một người giáo viên XHCN, quyết tâm làm tròn chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó và nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. -Thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, chấp hành tốt các nội quy, quy chế của ngành cũng như của cơ quan đơn vị. 2 - Về đạo đức lối sống: - Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tích cực bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với những sai trái, tiêu cực. Luôn hòa đồng vui vẻ, chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, vui vẻ nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế mà đồng nghiệp đóng góp để có hướng khắc phục và sửa sai. - Sống gương mẫu, hòa đồng với mọi người ,gương mẫu để giáo dục học sinh, đặc biệt thường xuyên nói chuyện lịch sử, giáo truyền thống làng xóm, địa phương tạo chuẩn mực về đạo đức cho học sinh. 3 - Ý thức trách nhiệm: - Luôn cẩn thận trong viết lách, phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ công tác chuyên môn đáp ứng với công việc được giao. Bản thân luôn tích cực tham gia đầy đủ các khóa học về chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, luôn tìm hiểu sách báo, nghe đài, tivi, Internet để nâng cao hiểu biết trình độ lý luận. Người thực hiện: Trần Đăng Thiện