/3

bản dang ký làm theo tấm gương đạo ... Chí Minh

Upload: DomDomNho.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 544|Tải về: 1

BẢN ĐĂNG KÝ “LÀM THEO” TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ******************************* Họ và tên: VÕ CƯỜNG SƠN Chức vụ :Giáo Viên Đơn vị:Trường THPT Bàn Tân Định 1.Thực hiện chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng,quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Về cần ,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư’. - Về ý thức tu

[Ẩn quảng cáo]