Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức HCM năm 2010

Lượt xem:392|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Mẫu 2 (dành cho người ngoài Đảng)TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤTỔ HOÁ-SINH CÔNG NGHỆCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúcBẢN ĐĂNG KÝLàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhNăm 2010Kính Gởi: Chi bộ trường THPT Hoàng Văn ThụTôi tên: Nguyễn Đình ThámChức vụ chính quyền: Tổ trưởng chuyên môn. Đoàn thể: Chủ tịch Công đoànHiện đang công tác tại: trường THPT Hoàng Văn Thụ Thực hiện kế hoạch số: 13/KH-CBHVT, ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thụ về việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010.Căn cứ vào các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức trường THPT Hoàng Văn Thụ và bản đăng ký làm theo của bản thân năm 2009.Qua học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”....