Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Ban dang ky lam theo tam guong HCM

Lượt xem:511|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:09/11/2012

Đảng bộ: thị trấn đak đoaChi bộ: Trường Tiểu học số 1Đảng cộng sản việt namBản đăng kýLàm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.- Họ và tên: Bùi Thị Lương- Chức vụ: Giáo viên- Đơn vị: Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Đăk Đoa - Đăk Đoa - Gia Lai.Sau khi được nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ” Tôi xin đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trong thời gian tới như sau:1/ Về kết quả nhận thứca/ Sự...