Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

ban ke hoach ca nhan nam 2011-2012

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP TỔ TOÁN TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ia Blư, ngày 15 tháng 9 năm 2011.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 – 2012 Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Hà Huy Tập Căn cứ vào k ế hoạch hoạt động của tổ Toàn tin. Cá nhân tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Nhiệm vụ được phân công. - Giáo viên dạy môn toán lớp 7A1-2, tin lớp 9A1-2-3 - Giáo viên chủ nhiệm lớp 7A1. - Phụ trách quan lý phòng máy của nhà trường. 2. Thuận lợi: - Được phân công dạy học theo đúng chuyên môn, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám Hiệu và các tổ chức khác trong nhà trường. 3. Khó khăn: - Hai khối lớp học hai buổi khác nhau nên không thuận tiện trong đi lại và dạy học. II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN:  1.  Nhiệm vụ 1: Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống. - Các chỉ tiêu: + Giữ gìn phẩm chất phẩm chất, đạo đức , lối sống của nhà giáo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. + Đoàn kết xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh và phát triển. - Các biện pháp: + Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của nhà nước, của ngành, nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước. + Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt nội quy của nhà trường và pháp luật của nhà nước. 2. Nhiệm vụ 2: Phát triển chuyên môn nghiệp vụ. - Các chỉ tiêu: + Giời thao giảng đạt loại: 2 giỏi, 2 khá. + Có học sinh giỏi trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện. + Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. + Áp dụng phương pháp mới vào trong giảng dạy. - Các biện pháp: + Thường xuyên dự giờ thăm lớp của đồng nghiệp hàng tuần và các đợt thao giảng. + Thảo luận chuyên môn trong tổ nhóm về các vấn đề mới, khó trong dạy học. 3. Nhiệm vụ 3: Đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy và học. + Thực hiện dạy đúng và đủ các tiết theo PPCT. - Các chỉ tiêu: Hoàn thành chương trình dạy học theo phân phối chương trình. Môn Phần Số tiết cn HKI HKII Toán 7 Số học 70 40 30  Hình học 70 32 38 Tin 9 70 36 34 TC toán - tin 37 19 18  - Các biện pháp: * Dạy học thông qua thời khoá biểu, đảm bảo nội dung đúng đủ theo phân phối chương trình * Không cắt xén chương trình, dạy bù chương trình đảm bảo nội dung chương trình trong học kì, trong năm. + Chất lượng môn dạy: - Các chỉ tiêu: Môn Lớp Giỏi Khá TB Yếu Kém  SL % SL % SL % SL % SL % Toán 7A1 4 12.1 10 30.3 16 48.5 3 9.1 0 0  7A2 3 9.4 8 25.0 17 53.1 4 12.5 0 0  Tin 9A1 7 20.6 11 32.3 15 44.1 1 3.0 0 0  9A2 5 15.5 10 31.3 15 46.9 2 6.3 0 0  9A3 4 11.7 11 32.4 16 47.1 3 8.8 0 0  - Các biện pháp: * Kiểm tra đánh giá phân loại học sinh khách quan công bằng và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. * Phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm của các lớp trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh. 2.  Nhiệm vụ 4:  Bồi dường học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. - Các chỉ tiêu: + Có ít nhất 1 HS đạt giải cấp huyện. + Nâng loại học sinh yếu kém

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:59|Tải về:0|Số trang:4

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: