/4

ban ke hoach ca nhan nam 2011-2012

Upload: BangDoDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 288|Tải về: 0

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP TỔ TOÁN TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ia Blư, ngày 15 tháng 9 năm 2011.   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011 – 2012 Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THCS Hà Huy Tập Căn cứ vào k ế hoạch hoạt động của tổ Toàn tin.

[Ẩn quảng cáo]