/2

BAN KIỂM ĐIỂM CA NHÂN

Upload: LeVanLuat.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 529|Tải về: 0

Phòng GD - đt tam đảocộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namTrường THCS Yên Dương Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Dương, ngày 22 tháng 5.năm 2009Bản tự kiểm đIểm qúa trình Công tác năm học 2008 - 2009Họ và tên: Ngô Thúy Tổ : KHTNĐơn vị công tác: Trường THCS Yên Dương. Các công việc được giao: Giáo

[Ẩn quảng cáo]